Home (Tiếng Việt)


Hãy học tiếng Hàn một cách dễ dàng. "SEEMILE Mastering", học tiếng Hàn bằng phim hoạt hình.   

"SEEMILE" là kênh dạy tiếng Hàn Quốc số 1 thế giới.
Số lần xem giảng dạy tiếng Hàn trên thế giới đã vượt qua 100 triệu lần.
Trên kinh nghiệm đó đã tạo ra phần mềm "SEEMILE" Software.

Hãy học như trẻ con.

Chỉ xem, nghe và nói. Đây là tất cả để học tiếng Hàn Quốc.

Một câu văn chỉ cần 3 phút.

Chỉ cần 3 phút để học thuộc hoàn toàn một câu văn. Trong vòng 3 phút sẽ lặp lại 7 lần một cách khoa học nên có thể thuộc hoàn toàn.

Hãy kéo

Cách đọc chữ Hàn và đọc con số mà người nước ngoài thấy khó. Chỉ cần kéo và thả là bạn có thể đọc chữ Hàn và đọc được số.

Theo ngôn ngữ của người học.

Người nước ngoài học bằng tiếng mẹ đẻ cho dễ hiểu. Là phần mềm có thể học bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật, Thái, Việt Nam, Tây Ban Nha.

Bằng hoạt hình

Học tiếng Hàn bằng hoạt hình thú vị có 5 nhân vật chính.

1
Xem đoạn video giới thiệu "SEEMILE".
1

 

Phần mềm được áp dụng cách học ADDA Brain Chain.

Phần mềm được áp dụng cách học ADDA.
Thông qua quá trình tháo lắp từng âm tiết của câu văn nên có thể học câu văn một cách trực giác và nhớ vào não hiệu quả nhất.

Buớc 1

Lắp ráp

Một lúc cho xem câu văn với hoạt hình - tiếng - chữ.

Buớc 2

Tháo ra

Học bằng cách tháo từ cơ bản của câu văn.

Buớc 3

Tháo ra

Học bằng cách tháo từ thay đổi của câu văn.

Buớc 4

Lắp ráp

Học bằng cách lắp ráp lại các từ thay đổi thành câu văn.

SEEMILE Lịch sử

"SEEMILE" là công ty Hàn Quốc dạy tiếng Hàn Quốc cho nhiều người trên thế giới nhất trong 7 năm qua.

2010: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cung cấp dịch vụ dành cho những người sử dụng tiếng Anh.

2011: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cung cấp dịch vụ dành cho người Trung Quốc.

2012: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cung cấp dịch vụ dành cho người Nhật.

2013: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cung cấp dịch vụ dành cho người Việt.

2014: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cung cấp dịch vụ dành cho người Brazin.

2015: Chương trình giảng dạy tiếng Hàn Quốc và cung cấp dịch vụ dành cho người Thái.

2016: Bắt đầu lập kế hoạch và tạo ra SEEMILE

2017: Hoàn thành lập trình phần mềm SEEMILE

Giá cả hợp lý

Tương đối giá rẻ và hợp lý so với phần mềm học ngôn ngữ khác.

Sử dụng đến suốt đời

Một lần mua sử dụng suốt đời

Tiếp tục nâng cấp

Phầm mềm đã mua sẽ được tiếp tục nâng cấp miễn phí